Po ponad dwudziestoletniej działalności poszczycić się możemy efektownymi wizualnie i nowoczesnymi pod względem technologicznym zrealizowanymi inwestycjami m. in. takimi jak:Budowa od podstaw Pawilonu Handlowego dla Stowarzyszenia Kupców i Handlowców "Sokół" w Sokółce z nowoczesnymi 36 pomieszczeniami handlowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1020m2.Budowa hali kompostowania osadu powstałego z oczyszczonych ścieków z zastosowaniem obudowy ścian i dachu z płyt ATLANTIS.Modernizacja budynków użyteczności publicznej - urzędów gmin, budynków szkół z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.Budowa od podstaw budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Krynkach, w Białousach gm. Janów i Nowym Dworze.Budowa budynków mieszkalnych dla prywatnych inwestorów z zastosowaniem nowych technologii i wysokim standardzie wykończeniowym w Sokółce, w Kuźnicy i w Nadleśnictwach Krynki, Waliły, Supraśl, Mońki.Budowa budynków usługowo handlowych w Sokółce, Mońkach, Augustowie i Łomży dla Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego o nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych.Budowa budynku Straży Pożarnej w Sokółce oraz remonty budynków Straży Pożarnych w Białymstoku przy ul. Transportowej i Przędzalnianej.Remont obiektu Obwodowego Urzędu Poczty w Sokółce.Nadbudowa dodatkowego piętra Szkoły Podstawowej w Korycinie z wymianą stolarki okiennej na nową z PCV w istniejących piętrach wraz z robotami elewacyjnymi na całej szkole.Rozbudowa Białostockiego Teatru Lalek o nową salę teatralną.Wykonanie posadowienia hali produkcyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej "SOMLEK" w Sokółce oraz budowa nowej hali o konstrukcji mieszanej stalowo-żelbetowej.Wykonanie posadowienia 2 hal produkcyjnych dla "ESKIMOS" Sp. z o.o. Chłodnia Sokółka przy ul. Białostockiej 131 w Sokółce.Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sokółce przy ul. Mickiewicza.Modernizacja istniejących budynków na Centrum Dystrybucji Drobiu wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu dla Spółdzielni Producentów Drobiu "EKO GRIL" w Sokółce przy ul. L. Lewonieskich 11A.Wszystkie prace wykonujemy fachowo, zgodnie z harmonogramem i terminowo. Prowadzimy kompleksowe wykonawstwo robót o wysokim standardzie zgodnie z wyznawaną zasadą: "Od projektu po klucz".ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!